یونیت هیتر ساراول آب گرم با کویل دو ردیفه
مدل قدرت گرمادهی با دمای آب گرم 180f و هوای ورودی 60f حجم هوادهی C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور H.P قطر لوله ورودی In افت فشار در کویل ft ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
1SUHW2-25 21000 5250 280 900 ½1 0.3 46 35 45
1SUHW2-50 33000 8250 500 900 1/8 "1 0.4 58 35 47
1SUHW2-100 60000 15000 1050 900 ¼ "1 0.5 69 35 56
1SUHW2-150 86500 21625 1650 900 3/4 "¼1 0.5 74 40 63
1SUHW2-250 122000 30500 2400 900 ½ "¼1 0.4 92 40 74
2SUHW2-75 41500 10375 800 1450 ¼ 0.4 58 35 77
2SUHW2-125 70500 17625 1350 1450 ½ "1 0.5 74 35 56
2SUHW2-200 115000 28750 2250 1450 ½ 0.3 92 40 74
2SUHW2-300 158000 39500 3200 1450 ¾ "¼1 0.4 102 40 81
2SUHW2-400 210000 52500 4400 1450 3/4 "½1 0.4 108 40 97
08
فروردین1391
توسط : علي خزائي
نمايش : 22255 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
0/0
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.
موضوع :
از طرف :
نمایش صفحه 1 از 4 - تعداد مطالب : 4
Powered by CMSIRAN © 2021 - 2022