مدیریت عملیاتی سیلاب های شهری
مطابق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در میان بلایای طبیعی، سیل وطوفان بیشترین تلفات و خسارت را به جوامع بشری وارد آورده است. به گونه ای که تنها دریک دهه میزان خسارت ناشی از سیل وطوفان بالغ بر  21 میلیارد دلار در مقابل 18 میلیارد دلار خسارت ناشی از زلزله بوده است.
 این امر در کشور ما نیز صادق است.

بررسی مهار سیلاب و کاهش خسارت وتلفات آن که به صورت محدود و پراکنده در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته و نشان می دهد یک راه حل مشخص و مطمئن برای کلیه مناطق سیل گیر وجود ندارد اما بدیهی است پدیده سیل علیرغم همه پیچیدگی هایش قابل بررسی و قابل مطالعه بوده و می توان در جهت مهار و کاهش خسارت آن و حتی بهره وری از سیل روش های مناسبی جستجو کرد.
 بر این اساس مدیریت شرایط اضطراری جهت پیشگیری و کاهش خسارات سیل در قالب دستور العمل ها و برنامه عملیاتی سیل از اهمیت به سزایی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار برخوردار می باشد.

مدیریت صحیح شرایط اضطراری پس از دریافت هشدار سیل، به سازمان های مسئول ومردم این امکان را می دهد که نسبت به انجام اقدامات ضروری تصمیم گیری کنند و از خسارات سیل وتبعات جانبی آن بکاهند. 

این تصمیمات در سطوح مختلف سازمان های ذیربط و مسئولین می تواند شامل اقدامات مقابله ای متداول نظیر تغییر دستور العمل های بهره برداری از سدها، اقدامات جلوگیری و حفاظتی مثل مسدود کردن جاده های سیل گیر و ممنوعیت تردد در آنها و اقدامات اضطراری مانند اعلام وضعیت فوق العاده به نیروهای امدادی و انتظامی، برنامه ریزی و کمک به تخلیه مردم از نقاط پر خطر ویا تخریب عمدی سیل بندها و ... باشد
 بررسی تجربیات گذشته کشور در این زمینه نشان می دهد که اگر چه اقدامات مثبت و موثری در زمان وقوع سیل های چند سال اخیر انجام گرفته است، اما نظامانه دستور العمل مدونی که در آن یک برنامه غالب مدون وجود داشته باشد، وجود نداشته. 
در ادامه مباحث به یک طرح واکنشی در برنامه ریزی جهت رویارویی با سیلاب (قبل وبعد از وقوع سیلاب ) پرداخته می شود. 

1- برنامه ریزی برای مقابله با سیل

این برنامه ریزی شامل مباحث زیر می باشد:
پیش بینی
انتشار هشدار
جابجایی(تخلیه) و نجات
کاهش خسارت
احیاء

1-1 بینی پیش

 پیش بینی سیل از اهمیت مهمی برخوردار است 

2-1  هشدار انتشار

 به منظور کاهش خطرات جانی و مالی سیل، هشدارهایی از طریق سیستم های اطلاع رسانی عمومی و خصوصی صادر می شود.پیش از صدور اخطار باید کانال های اطلاع رسانی به افراد شناسایی شده و بر تعداد آنها تاحد امکان افزوده شود.
 هشدار وقوع خبر سیل اولین اقدام پس از شناسایی یک سیل قریب الوقوع به منظور اجرای اقدامات اضطراری می باشد. 

این فرآیند شامل سه مرحله عمده به صورت زیر است: 
تصمیم گیری برای اینکه آیا هشدار داده شود یا خیر
تصمیم گیری برای تنظیم پیام هشدار و شناسایی افرادی که این هشدارها را دریافت می کنند
روش هایی که این هشدارها منتشر می شوند ( مانند: sms رادیو، تلویزیون، اینترنت، اطلاع رسانی خانه به خانه،)
اخطار و هشدار وقوع سیل به سازمان های متولی مدیریت شرایط اضطراری مانند هلال احمر و سازمان های عمومی تامین امنیت نظیر پلیس و آتش نشانی، از وظایف سازمان های محلی می باشد. 
روش های اعلام خطر وضعیت اضطراری می باید به دقت مشخص و آزمایش شوند تا اطمینان از ارتباط لازم با عموم حاصل گردد و تفویض مسئولیت ها روشن و جامع باشد
در بیشتر موارد هشدار خطر سیل به سازمان هواشناسی واگذار می شود، حال آنکه در بعضی موارد گروهـی که همیشه به رادیو و تلویزیون گوش نمی دهند از اطلاع رسانی محروم می شوند و در جریان خبر تهدید سـیل قرار نمی گیرند. 
در چنین شرایطی یکی از مسئولین باید به وسیله یکی امکاناتی که در قبل به آن اشاره شد ایـن دسته از افراد را از موضوع با خبر کند.
 این اطلاع رسانی در روستاها و شهرهای کوچـک مـی توانـد از تریبـون مساجد ، از طریق تلفن و یا مراجعه خانه به خانه به افراد انجام گیرد

-جابجایی(تخلیه) و نجات عملیات جابجایی (تخلیه) و نجات شامل موارد زیر می باشد

 الف) تخلیه مناطق مشخص نمودن مناطقی که در هر ترازی از پتانسیل سیل گیری زیر آب خواهند رفت با اسـتفاده از نقشـه هـای پهنه بندی سیلاب که در فصل چهارم مفصل توضیح داده شد. مشخص نمودن مناطقی که به دلایلی غیر از زیر اب رفتن ( مانند از بین رفتن راه های دسترسی ) نیاز به تخلیـه دارند، و سپس تخلیه کردن این مناطق

 ب) انتخاب محل امن جهت اسکان سیل زدگان در انتخاب محل و مکان اسکان می بایستی موارد زیر را در نظر داشت: 

در مقابل سیل گیری و دیگر خطرات مربوطه ایمن و محفوظ باشد.
به راحتی برای مردم قابل شناسایی باشد
زمان  مسافت متناست با زمان پیش هشدار داشته باشد
متناسب برای استفاده در مدت زمان مورد انتظار سیل

 ج) امکانات مراکز اسکان مراکزی که جهت اسکان موقت سیل زدگان آماده می شود با ید دارای امکانات زیر باشند: 

ظرفیت پذیرش تعداد افراد ساکن
تامین مواد غذایی مورد نیاز
تجهیز به امکانات و خدمات اولیه پزشکی
دارای پرسنل کافی و آموزش دیده

 3-1 کاهش خسارت 

کاهش خسارت وارده به مردم وتاسیسات در اثر یا دیگر علل مرتبط با سیل از طریق موارد زیر عملی است
 الف) عملیات مقابله با سیل، نظیر: بالا بردن موقتی دیواره های سیل بند، چک کـردن و تعمیـر کـردن سـیل بندها، اصلاح مسیر و بالا بردن دیواره مسیل ها و رودخانه ها 
ب) کنترل رفت و آمد، نظیر: جلو گیری کردن از ورود و عبور و مرور وسایل نقلیـه در منـاطق سـیل گیـر، ایجاد و شناسایی مسیرها و راه های تخلیه و معرفی آنها به مردم، آسان تر کردن دسترسی به محل تخلیه (ماننـد وسایل نقلیه های عمومی. 
شکل : یکی از روش های نوین در بالا بردن موقت دیواره مسیل یا رود خانه ها به هنگام سیل احیاء

احیاء 


 احیاء عبارتند از شروع و انجام فعالیتهای بعد از سـیلاب بـه منظـور نگـه داری سـلامت عمـومی، بازگردانـدن خدمات عمومی به حالت معمول در سریعترین زمان ممکن.که شامل موارد زیر می شوند
الف) فعالیت های مربوط به حفظ سلامت عمومی ، نظیر: ایجاد روش هـا و راهکـار هـا بـرای رسـیدگی و نگهداری اجساد، ایجاد خدمات اضطراری پزشکی برای افراد آسیب دیده شامل آسیب های جسـمی و روحـی، کنترل بیماری های واگیر دار، کنترل حشرات و جانوران
 ب) عملیات نوسازی و تعمیر و عادی سازی وضعیت شهر ، نظیر: ایمن سازی وتعمیر جاده هـا و پـل هـا، پاک سازی و تمیز کردن خرابه ها، تخلیه آب زیر زمین ها، باز گرداندن وسایلی که از قبل جابجا شده، تخریـب و یا تعمیر موقتی ساختمان هایی که خطر ریزش دارند، تشکیل سازمان های داوطلب و کمـک هـای اسـتانی و ملی جهت بازسازی مناطق سیل زده.
  • نویسنده مقاله :
  • ایمیل نویسنده:
  • منبع مقاله :
نمايش : 1279 تاریخ انتشار : 1398/01/18 10:13:06 امتیاز :
5/0
1 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.
موضوع :
از طرف :

تبلیغات
شرکت LG شرکت ایران رادیاتور محل تبلیغات
جدیدترین مقالات
محاسبات سایزینگ کانال
محاسبات سایزینگ کانال

بدون شک از مهمترین محاسبات و سخترین طراحی های موجود در تاسیسات و تهویه مطبوع ، محاسبات و سایزینگ کانال می باشد که در عین پیچدگی در صورت رعایت یکسری نکات اجرایی بسیار ساده نیز می باشد

آموزش نصب و سیم کشی  کولر آبی
آموزش نصب و سیم کشی کولر آبی

کولر آبی یکی از وسایل پرمصرفی است که در اکثر ساختمان های کشور مورد استفاده قرار میگیرد. داشتن اطلاعاتی در مورد نصب کولر آبی و سیم کشی آن میتواند برای بهره بردار و همچنین نصابان و تکنسین ها مفید واقع شود

توسعه گردشگری آب و انرژی به تعادل مصرف کمک می کند
توسعه گردشگری آب و انرژی به تعادل مصرف کمک می کند

رییس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو معتقد است: توسعه گردشگری آب و انرژی می تواند مصرف را تعدیل کرده و باعث شود مردم با رویکردی مسئولانه تر آب و انرژی را مصرف کنند.

انواع آبگرمکن های خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی (Solar water heating) دستگاهی است که با جذب انرژی خورشیدی آب مورد نیاز را گرم می‌کند. استفاده از انرژی خورشیدی جهت گرم نمودن آب به جهت رایگان بودن این منبع عظیم انرژی، از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می‌باشد.

نکاتی در مورد بریکر و دژنکتور

دژنکتور کلیدی است که علاوه بر قطع و وصل خط، حفاظت شبکه را نیز بر عهده دارد و در شرایط اتصال کوتاه شدن شبکه بوسیله عملکرد رله ها قسمت معیوب را مجزا می نماید.

Powered by CMSIRAN © 2021 - 2022