24
خرداد1396
توسط : علي خزائي
برتر
آشنایی با خط تولید کاغذ وخمیر کاغذ

آشنایی با خط تولید کاغذ وخمیر کاغذ

خمیر ماده خام لیفی است که برای ساختن کاغذ مصرف می شود . معمولاً الیاف خمیر خاستگاه از الیاف حیوانی معدنی یا سنتزی نیز استفاده می شود . به , گیاهی دارند اما در موارد ویژه ای خمیرهایی که آنها را برای تبدیل به سایر فرآورده ها استفاد ه می کنند خمیرهای حل شونده می گویند
نمايش : 3168 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
1 رای
24
خرداد1396
توسط : علي خزائي
برتر
آشنایی با خط تولید تولید نایلون و چاپ نایلون

آشنایی با خط تولید تولید نایلون و چاپ نایلون

تکنولوژی تولید نایلون (فیلم پلی اتیلنی) در واقع یکی از ساده ترین تکنولوژی تولید بوده که در داخل کشور به آسانی قابل دسترسی است .
نمايش : 1911 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
4 رای
Powered by CMSIRAN © 2021 - 2022